top of page

podróż w czasie

1982 r.

Izba Rzemielśnicza w Warszawie Strefa Czasu
Zegarmistrz Strefa Czasu
Salon zegarmistrzowski Strefa Czasu
Dyplom mistrzowski zegarmistrza Strefa Czasu

Aby powstała firma potrzebne są małe kroczki a pierwszym z nich było rozpoczęcie nauki przez p. Jarosława w Izbie Rzemiśliczej w Warszawie.

Po 3 latach praktyki i szkoleń p. Jarosław zakończył naukę bogaty w wiedzę i doświadczenie.Otrzymał świadectwo a wraz z nim nowe możliwości.

1989 r.

Po wielu latach oczekiwań zegarmistrz mógł spełnić marzenie i otworzył  swój pierwszy salon zegarmistrzowski. Znajduje się on przy ul. Wiosny Ludów 77 i istnieje do dziś.

2000 r.       /       2002 r.

By Pan Jarosław mógł podzielić się swoją wiedzą z przyszłymi adeptami zegarmistrzostwa, postawił sobie wyzwanie, uzyskania tytułu Mistrza. Gdy mu się to udało, wziął pod skrzydła swoich synów.

1997 r.

1985 r.

Naprawa zegarka Strefa Czasu

Wydawać by się mogło, że tu kończy się historia. Ambicje Pana Jarosława jednak popchnęły go o krok dalej. Podjął decyzję o rozszerzeniu swojej  działalności i otworzył kolejne dwa salony. Znajdują się one w Galerii Mokotów i Wola Parku.

2018 r.

28D6AAAF-A6B7-43B7-8E0D-4164CCCAE9AE_edi

 

Dumny ze swoich synów i ich pracy, zegarmistrz

 

              postanowił przekształcić firmę w spółkę                   

,,Strefa Czasu Jarosław Kaźmierczak i Synowie S.K.''

bottom of page